Inici

Avís legal

AVÍS LEGAL i LOPD
 
IDENTIFICACIÓ
CREA PROJECTS ARQUITECTURA INTERIOR DISSENY I COMUNICACIO, S.L., d'ara endavant CREAPROJECTS és una societat espanyola amb domicili social a Carrer Berga, núm 8-10 08012 Barcelona.
N.I.F. número B-64507619 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39479, foli 29, full B347280, Insc.1ª.
Drets de propietat intel·lectual
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació sense l'autorització prèvia i expressa de l'empresa. Es prohibeix la
divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'aquest website (incloent imatges, textos, dades, gràfics, sons, vídeos,
logotips), sense el previ i exprés consentiment de CREAPROJECTS llevat que s'indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l'empresa per la legislació vigent. L'incompliment
d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.
GARANTIES I RESPONSABILITATS
CREAPROJECTS no garanteix l'accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l'absència de virus i / o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització
o descàrrega que pot veure impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l'empresa. L'empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o
desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l'accés a la website. Per
tant, l'accés a la nostra pàgina web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l'usuari. CREAPROJECTS no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència a la web.
DURADA I MODIFICACIÓ
La companyia es reserva el dret a modificar i / o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d'aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.
FUR APLICABLE
Per a qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d'ús, CREAPROJECTS i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i
tribunals del domicili de l'usuari. En el cas que l'Usuari tingui el domicili fora d'Espanya, CREAPROJECTS i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de
Barcelona (Espanya). Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d'ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), CREAPROJECTS informa a l'usuari, que les dades personals faciliti en qualsevol moment
i de forma voluntària a la nostra empresa o els nostres empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota responsabilitat de CREAPROJECTS i seran tractades
amb l'exclusiva finalitat de gestionar la nostra relació comercial amb vostè i per a remetre-li informaciósobre aquells productes i serveis en els quals vostè pugui trobar-se interessat. Vostè podrà exercitar en
qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició tal com estipula la LOPD, escrivint a la nostra domicili social, indicat al final d'aquest document. També pot exercir aquests drets a través de
la següent adreça de correu electrònic: info@creaprojects.es indicant la referència << Dades Personals>>Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors
sol·licitem a l'Usuari que ens comuniqui, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.
MESURES DE SEGURETAT
L'informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració,
pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, d'acord amb el que estableix l'article 9 de
la LOPD i en el Capítol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el nou Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals.
COM POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES PER ALS SEUS COMENTARIS I PREGUNTES
Estem a la seva total disposició per ajudar-vos, preocupacions o comentaris referents a la nostra empresa, els nostres productes, el nostre lloc web o la nostra política de privacitat.
Els oferim les següents formes de posar-se en contacte amb nosaltres:
CREAPROJECTS ARQUITECTURA INTERIOR DISSENY I COMUNICACIO, S.L.
c/Berga, núm. 8-10. 08012 Barcelona
Telf: +34933624103